BEYPAZARI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

BEYPAZARI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. BEYPAZARI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO :2023/1076

KAMULAŞTIRMA İLANI

Ankara ili Beypazarı ilccedil;esi Dibecik Mah 145 ada 9 parselin davacı Maliye Hazinesi tarafından, Kamulaştırılmasına karar verilmiş olup; Kamulaştırmayı yapan davacı idare, dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili iccedil;in davacı idare tarafından Mahkememizin 2023/1076 Esas Esas sayısında dava accedil;ılmıştır.

Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi gereğince davacı kurumca kamulaştırılmasına karar verildiği takdir komisyonunca belirlenen bedeli aşmamak kaydı ile pazarlıkla satış iccedil;in anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve bedelin ilgililer adına mahkemece belirlenen Beypazarı Vakıf Bank şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması uuml;zerine taşınmazın davacı kurum adına tesciline karar verilebileceği hususu 2942 sayılı Kamulaştırma Yasının 10 maddesinin 4. bendi uyarınca İLAN OLUNUR

#ilangovtr BASIN NO:ILN01932438

2023-11-20T21:06:34Z dg43tfdfdgfd